Domů Seznamy Mapy Historie

Seznam ulic

BACHMAČSKÁ

Katastr

Mor. Ostrava
Popis ulice
  • Ulice vznikla novou výstavbou v letech 1935 - 1939.

Vývoj pojmenování ulice
1931 Löfflerova (Löfflergasse)
Josef Löffler (*1690), rodák z Moravské Ostravy, iniciátor stavby kaple sv. Lukáše, děkan kapituly u sv. Petra v Brně. Založil nadaci pro chudé studenty u Ostravy.
1945 Bachmačská
Bachmač, město na Ukrajině, bojiště českých legií za I. světové války roku 1918.

Název Bachmačská ulice, byl neoficiálně použit již před rokem 1931, kdy byla takto ulice pojmenována soukromě.


Vývoj průběhu ulice
průběh ulice.

Plány ulic:

Pohled do ulice prostřednictvím šikmých snímků


Domů Seznamy Mapy Historie