Domů Seznamy Mapy Historie

Seznam ulic

CIHELNÍ

Katastr

Mor. Ostrava
Popis ulice
  • Stará ulice Ostravy, která původně lemovala zaniklé ostravské rybníky a po jejich vysušení trať Báňské dráhy.
  • V roce 1902 byla stavebně upravena její šířka v úzkých úsecích.

Vývoj pojmenování ulice
1889 Cihelní (Ziegelei Straße)
Podle polohy ulice, kterou dříve lemovalo několik místních cihelen.


Vývoj průběhu ulice
původní průběh ulice.
v souvislosti s výstavbou silničního mostu nad Báňskou dráhou, byl upraven její jižní začátek a roku 1936 byl změněn její severní konec vybudováním podjezdu pod Báňskou dráhou.
se stala jižní polovina ulice součástí nově vybudovaného úseku silnice I/56 (tzv. Prodloužená Místecká I.a II.st.), čímž byl výrazně změněn její charakter.

Plány ulic:

Pohled do ulice prostřednictvím šikmých snímků


Domů Seznamy Mapy Historie