Domů Seznamy Mapy Historie

Seznam ulic

ČESKOBRATRSKÁ

Katastr

Mor. Ostrava, Sl. Ostrava
Popis ulice
  • Původní ulice (dnešní střední část) vznikla ~1890 po přebudování starého katolického hřbitova na park (dnešní Husův sad) a nejstarší zástavba pochází z let 1901 - 1912.
  • Další výstavbou budov a nové střelnice (později část Komenského sadů) získala tato ulice na významu a ~1920 zde byla postavena i dřevěná lávka přes řeku Ostravici.
  • Ta byla roku 1939 nahrazena novým mostem, který však zůstal zničen válečnými událostmi roku 1945.
  • Jeho náhrada, "most Pionýrů", byl dostavěn až v roce 1960, ale výbuch plynu tento most zcela zničil (1976) a bylo tak rozhodnuto vystavěn nový most i s estakádou kolem Bazal a mimoúrovňovým křížením Bohumínské ulice (1986).
  • Po roce 1990 byla rozšířena a přestavěna západní část ulice, což si vyžádalo demolici původní zastaralé zástavby a následně zůstal přestavěn i most přes Báňskou dráhu (2007 - 2011).

Vývoj pojmenování ulice
1898 Eliščina (Elisabeth Gasse)
Alžběta Bavorská, přezdívaná Sissi (1837–1898), rakouská císařovna, manželka císaře Františka Josefa I., zavražděna v Ženevě.
1919 Českobratrská
Čeští bratří, též Jednota bratrská, evangelická církev působící v České republice.
1939 Goebbelsova (Göebbels Straße)
Joseph Goebbels (1897–1945), říšský ministr propagandy, jeden z nejvyšších nacistických představitelů a válečný zločinec.
1945 Českobratrská
viz výše
1963 Revoluční (Pionýrů)
Říjnová revoluce, ozbrojený převrat v Rusku 7. listopadu 1917, byl to také začátek občanské války v Rusku a vytvoření SSSR.
1990 Českobratrská
viz výše

Vývoj průběhu ulice
první pojmenování ulice.
název prodloužen východně až k nové střelnici.
byl ale tento úsek zase oddělen do nově pojmenované ulice Rašínovy.
tři původní ulice: Rybnická, Českobratrská a Sokolovská, byly sloučeny do jediné ulice se společným názvem Českobratrská.
po vybudování nové Varenské ulice byl název dále rozířen i na oddělený úsek původní Cihlářské ulice.
název prodloužen do Slezské Ostravy na nově vybudovaný úsek estakády kolem stadiónu Bazaly.
postaven nový most přes báňskou dráhu a západní úsek ulice byl tak přeložen severněji, na křižovatsku s ulicí Varenskou.

Plány ulic:

Pohled do ulice prostřednictvím šikmých snímků


Domů Seznamy Mapy Historie