Domů Seznamy Mapy Historie

Seznam ulic

DVOŘÁKOVA

Katastr

Mor. Ostrava
Popis ulice

Vývoj pojmenování ulice
1889 Cingl (Zingelgasse)
Pomístný název z německého slova Züngl (die Zunge–jazýček), myšlen je tím výběžek k řece Ostravici.
1898 Střelniční (Schießstättgasse)
Podle nové střelnice, vybudované roku 1892 v prostoru dnešní nové radnice.
1939 Bürckelova (Bürckelgasse)
Joseph Bürckel (1895–1944), nacistický politik, říšský komisař pro Sársko, zahájil masové deportace židů z Vídně.
1939 Střelniční (Schießstättgasse)
viz výše
1945 Dvořákova
Antonín Dvořák (1841–1904), slavný český hudební skladatel.


Vývoj průběhu ulice
původní ulice vedla ke stodolám měšťanů u řeky Ostravice.
byla její východní část nově vyprojektována až k nábřeží Ostravice.
se stal její součástí i úsek kolem Husova sadu (původně část Mlýnské ulice) a došlo i k oddělení východního úseku do samostatné ulice Kratochvílovy.
byl název znovu prodloužen východně o ulici Kratochvílovu.
byl východní úsek znova pojmenován jako Kratochvílova ulice.

Plány ulic:

Pohled do ulice prostřednictvím šikmých snímků


Domů Seznamy Mapy Historie