Domů Seznamy Mapy Historie

Seznam ulic

HAVLÍČKOVO NÁBŘEŽÍ

Katastr

Mor. Ostrava
Popis ulice
  • Stará ulice Ostravy postupně zastavována severním směrem.

Vývoj pojmenování ulice
1889 Nábřeží (Quai)
Ulice vede podél levého břehu řeky Ostravice.
1922 Havlíčkovo nábřeží
Karel Havlíček Borovský (1821–1856), český básník, novinář, politik a národní buditel.
1940 Říční (Flußzeile)
Ulice vede podél levého břehu řeky Ostravice.
1945 Havlíčkovo nábřeží
viz výše

Roku 1913 bylo navrženo rozdělení do dvou samostatných ulic: Horní nábřeží (Oberen Quai) a Dolní nábřeží (Unteren Quai).

V roce 1932 bylo navrženo přejmenovat Havlíčkovo nábřeží na ulici Dra. Ing. Zimmlera.

A v roce 1963 padl návrh k přejmenování na nábřeží ČSM (Československého svazu mládeže).


Vývoj průběhu ulice
původní průběh ulice.
severní úsek byl zkrácen v důsledku výstavby nového mostu přes řeku Ostravici.

Plány ulic:

Pohled do ulice prostřednictvím šikmých snímků


Domů Seznamy Mapy Historie