Domů Seznamy Mapy Historie

Seznam ulic

HORNOPOLNÍ

Katastr

Mor. Ostrava
Popis ulice
  • Původní ulice vznikla kolem roku 1875.

Vývoj pojmenování ulice
1889 Hornopolní (Oberfeldgasse)
Podle místního názvu Horní pole (Ober Feld), který se používal již ve středověku a poukazuje na polohu.


Vývoj průběhu ulice
původní průběh ulice.
byla prodloužena jižním směrem k Nemocniční ulici.
byla prolomena blokem domů Nemocniční ulice až na náměstí Republiky.
byla, při výstavbě sídliště Fifejdy, vystavěna nová severní část a ulice tak získala svůj současný oblý tvar.

Plány ulic:

Pohled do ulice prostřednictvím šikmých snímků


Domů Seznamy Mapy Historie