Domů Seznamy Mapy Historie

Seznam ulic

ZEYEROVA

Katastr

Mor. Ostrava
Popis ulice
  • Vzniká roku 1945 spojením jižní části ulice Hviezdoslavovy a severní části ulice Školní.
  • Roku 1982 byla přerušena výstavbou obchodního domu Prior (dnešní Laso) s demolicemi původních domů.

Vývoj pojmenování ulice
1945 Zeyerova
Julius Zeyer (1841–1901), český prozaik, dramatik a epický básník.


Vývoj průběhu ulice
původní průběh ulice.
byla přerušena výstavbou obchodního domu Prior (dnešní Laso).

Plány ulic:

Pohled do ulice prostřednictvím šikmých snímků


Domů Seznamy Mapy Historie