Domů Seznamy Mapy Historie

Seznam ulic

VELESLAVÍNOVA

Katastr

Mor. Ostrava
Popis ulice
  • Ulice s postupnou výstavbou v letech 1921 - 1939.

Vývoj pojmenování ulice
1911 Strassmannova (Straßmanngasse) (Gabelsbergergasse)
Markus Strassmann (1831–1903), radní města Moravské Ostravy a majitel zdejšího pivovaru.
1939 Háchova (Háchagasse)
Emil Hácha (1872–1945), český právník a politik, třetí prezident Československé republiky v letech 1938–1939.
1939 Rudolfa Junga (Rudolf Jung Straße)
Rudolf Jung (1882–1945), sudetoněmecký a československý nacionalistický politik a poslanec. Po konci války byl zadržen a uvězněn, ve vězení spáchal sebevraždu.
1945 Veleslavínova
Daniel Adam z  Veleslavína (1546–1599), český nakladatel, spisovatel, historik, filozof a humanista.


Vývoj průběhu ulice
původní průběh ulice.
byla prodloužena východně.

Plány ulic:

Pohled do ulice prostřednictvím šikmých snímků


Domů Seznamy Mapy Historie