Domů Seznamy Mapy Historie

Seznam ulic

VOJANOVA

Katastr

Mor. Ostrava
Popis ulice

Vývoj pojmenování ulice
1932 Wagnerova (Richard Wagner Gasse) (Divadelní)
Richard Wagner (1813–1883), německý hudební skladatel, představitel hudebního romantismu.
1945 Vojanova
Eduard Vojan (1853–1920), český herec první generace Národního divadla.


Vývoj průběhu ulice
původní průběh ulice.
byla prodloužena po zbourání hasičského skladiště.

Plány ulic:

Pohled do ulice prostřednictvím šikmých snímků


Domů Seznamy Mapy Historie