Domů Seznamy Mapy Historie

Seznam ulic

ZAHRADNÍ

Katastr

Mor. Ostrava
Popis ulice
  • Ulice se zástavbou z let 1924 - 1938.

Vývoj pojmenování ulice
1906 Zahradní (Gartengasse)
Podle původní rozsáhlé Krejczyho zahrady v těchto místech.
1932 Scheinerova
Josef Scheiner (1861–1932), český právník, tělovýchovný a veřejný činitel a starosta Sokola. Pronásledovaný rakouskou vládou.
1939 Zahradní (Gartengasse)
viz výše


Vývoj průběhu ulice
průběh ulice.

Plány ulic:

Pohled do ulice prostřednictvím šikmých snímků


Domů Seznamy Mapy Historie