Domů Seznamy Mapy Historie

Seznam ulic

BOHUMÍNSKÁ

Katastr

Sl. Ostrava, Muglinov, Hrušov
Popis ulice
  • Významná ostravská komunikace směrem na sever, která byla v minulosti etapovitě přestavěna. Původně tvořila část okresní silnice ze Slezské Ostravy do Bohumína.
  • V roce 1961 byl narovnán oblouk ulice kolem hřbitova v Hrušově a ukončena zde tramvajová trať z Bohumína.
  • Průtah Hrušovem na silničním náspu byl postaven v letech 1963 - 1968, úsek Muglinovem a Sl. Ostravou až po most Pionýrů byl přebudován v letech 1967 - 1969 a v roce 1974 byla dokončena přestavba úseku od mostu Pionýrů po Těšínskou ulici.
  • Konečně v roce ~2000 byl nově přestavěn průtah Hrušovem pro uvolnění prostoru ke stavbě dálnice D47.

Vývoj pojmenování ulice
1907 Na Zámostí
Podle názvu původní místní části Polské (Slezské) Ostravy, "Zámostí".
1937 Dr. Edvarda Beneše
Edvard Beneš (1884–1948), československý politik, v letech 1935–1948 prezident ČSR, za okupace v emigraci.
1939 14. března (Straße des 14. März)
Podle data obsazení Ostravy německými vojsky, 14. března 1939.
1942 Bohumínská (Oderberger Straße)
Podle svého směru k městu Bohumínu.

V roce 1983 byl pro novou jižní část ulice navrhován samostatný název Bohumínek.


Vývoj průběhu ulice
původní ulice ve Sl. Ostravě.
byl ve Sl. Ostravě název prodloužen severně o původní ulici Na Kamenci.
byl název prodoužen přes Muglinov až do Hrušova na tamější ulici 14. března.
byla dokončena rozsáhlá přestavba ulice z Hrušova až po most Pionýrů, a následně až po Těšínskou ulici (1974).
bylo název prodoužen na tehdy nově budovanou část ulice od Sýkorova mostu směrem na jih (dostavěno ale až v roce ~1990).
byl však tento nový úsek převeden do ulice Frýdecké. Následně byl také přestavěn průtah Hrušovem pro uvolnění prostoru ke stavbě dálnice D47.

Plány ulic:

Pohled do ulice prostřednictvím šikmých snímků


Domů Seznamy Mapy Historie