Domů Seznamy Mapy Historie

Seznam ulic

ČEDIČOVÁ

Katastr

Sl. Ostrava
Popis ulice

Vývoj pojmenování ulice
1939 Bedřicha Šimečka (Friedrich Šimečekgasse)
Bedřich Šimeček (1854–1935), český právník, prezident krajského soudu v Moravské Ostravě, národní a hospodářský buditel na Těšínsku.
1942 Čedičová
Čedič neboli bazalt, přírodní vyvřelá hornina . Ulice vede pod bývalou polností, které se říkalo Bazaly.


Vývoj průběhu ulice
průběh ulice.

Plány ulic:

Pohled do ulice prostřednictvím šikmých snímků


Domů Seznamy Mapy Historie