Domů Seznamy Mapy Historie

Seznam ulic

HLÁVKOVA

Katastr

Přívoz
Popis ulice

Vývoj pojmenování ulice
1898 Mariánská (Mariengasse)
Podle blízkého kostela Neposkvrněného početí Panny Marie.
1911 Foersterova (Förstergasse)
Filip Förster (1831 - 1907), židovský hostinský, obchodník a přívozský městský radní.
1919 Přemyslova
Přemysl Oráč, bájný český kníže, zakladatel české vládnoucí dynastie Přemyslovců, manžel kněžny Libuše.
1932 Vahalíkova
František Vahalík (1866–1901), český spisovatel a novinář, spoluzakladatel strany radikálně pokrokové.
1940 Eulerova (Eulergasse)
Leonhard Euler (1707–1783), švýcarský matematik a fyzik, jeden ze zakladatelů hydrodynamiky.
1945 Hlávkova
Josef Hlávka (1831–1908), český architekt, stavební podnikatel a politik, největší český mecenáš, spoluzakladatel České akademie věd.


Vývoj průběhu ulice
průběh ulice.

Plány ulic:

Pohled do ulice prostřednictvím šikmých snímků


Domů Seznamy Mapy Historie