Domů Seznamy Mapy Historie

Seznam ulic

HRANEČNÍK

Katastr

Sl. Ostrava, Radvanice
Popis ulice

Vývoj pojmenování ulice
1907 Na Hranečníku
Podle starého místního názvu Hranečník, označujícího hranici mezi obcemi Radvanice a Slezská Ostrava.
1940 Radvanická (Radwanitzer Straße)
Podle obce Radvanice, jejíž společnou hranici tato ulice vytváří.
1942 Na Hranečníku (Grenzlände)
viz výe
1945 Hranečník
viz výše


Vývoj průběhu ulice
původní průběh ulice.
byl název prodloužen jižně k další zastavbě.

Plány ulic:

Pohled do ulice prostřednictvím šikmých snímků


Domů Seznamy Mapy Historie