Domů Seznamy Mapy Historie

Seznam ulic

HÝBNEROVA

Katastr

Sl. Ostrava
Popis ulice

Vývoj pojmenování ulice
1939 Hýbnerova (Hýbnergasse)
Josef Hýbner (1839–1927), český báňský inženýr, hornický odborník, ředitel hornické školy v Moravské Ostravě.
1942 Morušová (Maulbeergasse)
Obecné pojmenování podle rostliny.
1945 Hýbnerova
viz výše

V roce 1989 byl název Hýbnerova znovu schválen pro plánovanou výstavbu obytné oblasti Františkov, ta však už nebyla realizována.


Vývoj průběhu ulice
původní průběh ulice.
byla napojena do Keltičkovy ulice.

Plány ulic:

Pohled do ulice prostřednictvím šikmých snímků


Domů Seznamy Mapy Historie