Domů Seznamy Mapy Historie

Seznam ulic

MATĚJE KOPECKÉHO

Katastr

Poruba
Popis ulice

Vývoj pojmenování ulice
1955 Švermova
Jan Šverma (1901–1944), český komunistický politik a novinář, účastník ilegálního protinacistického odboje za II. světové války, zemřel během Slovenského národního povstání.
1963 Václava Kopeckého
Václav Kopecký (1897–1961), český komunistický novinář a politik, ministr vlád ČSR po roce 1945, předním ideolog a propagandista KSČ.
1990 Matěje Kopeckého
Matěj Kopecký (1775–1847), český loutkář a majitel kočovného loutkového divadla, národní buditel.


Vývoj průběhu ulice
průběh ulice.

Plány ulic:

Pohled do ulice prostřednictvím šikmých snímků


Domů Seznamy Mapy Historie