Domů Seznamy Mapy Historie

Seznam ulic

NAD PORUBKOU

Katastr

Svinov, Poruba
Popis ulice

Vývoj pojmenování ulice

1918 Masarykova
Tomáš Garrigue Masaryk (1850–1937), čecký filozof, sociolog a vedoucí politik v odboji proti Rakousko–Uhersku, první prezident ČSR v letech 1918–1935.
1939 Hermanna Göringa (Hermann Göring Straße)
Hermann Göring (1893–1946), německý nacistický politik, zakladatel gestapa, vrchní velitel Luftwaffe.
1945 Masarykova
viz výše
1952 Fučíkova
Julius Fučík (1903–1943), český komunistický novinář, literární a divadelní kritik a překladatel, popravený v Berlíně pro účast v protinacistickém odboji.
1967 Nad Porubkou
Podle polohy ulice, vede kolem potoka Porubky.


Vývoj průběhu ulice
původní průběh ulice.
byla významně prodloužena jižním směrem až do Polanky.
byl název dále proloužen do tehdy nově budovaného sídliště Poruba.
z důvodu značné rozlehlosti byla ulice rozdělena na tři části, jižní zůstala přejmenována na ulici Polaneckou, střední část na ulici Nad Porubkou a severní části byl ponechán název Fučíkova.

Plány ulic:

Pohled do ulice prostřednictvím šikmých snímků


Domů Seznamy Mapy Historie