Domů Seznamy Mapy Historie

Seznam ulic

PODBORČÍ

Katastr

Sl. Ostrava
Popis ulice

Vývoj pojmenování ulice
1907 Na Podborčí (Am Podbortschi)
Podle místního názvu čtvrti (původně Podboří). Ulice se nachází v blízkosti lesa Borku.
1942 Podborčí (Haingrund)
viz výše

V roce 1952 bylo navrženo přejmenování na ulici Košťálova.


Vývoj průběhu ulice
původní průběh ulice.
byl severní kolmý úsek přejmenován na ulici Zárubeckou.
byla významně zkrácena při rozšíření odvalu Nové Huti.

Plány ulic:

Pohled do ulice prostřednictvím šikmých snímků


Domů Seznamy Mapy Historie