Domů Seznamy Mapy Historie

Seznam ulic

STAROBĚLSKÁ

Katastr

Zábřeh
Popis ulice
  • Ulice vznikla v letech 1924 - 1933 výstavbou osady Družstvo.

Vývoj pojmenování ulice
1924 Starobělská (Altbielauer Straße)
Podle sousední obce Stará Bělá.


Vývoj průběhu ulice
původní průběh ulice.
byla ulice prodloužena o přerušený úsek původní ulice Horní.

Plány ulic:

Pohled do ulice prostřednictvím šikmých snímků


Domů Seznamy Mapy Historie