Domů Seznamy Mapy Historie

Seznam ulic

ZÁKREJSOVA

Katastr

Přívoz
Popis ulice
  • Kolem roku ~1878 byl zrušen její úrovňový přejezd přes SDF do ulice Dílenské a ulice byla svedena východně k tehdy novému železničnímu podjezdu.

Vývoj pojmenování ulice

Do roku 1898 byla součástí tehdejší ulice Hrušovské.

1898 Radniční (Rathausgasse)
Podle svého směru k původní radnici v Přívoze.
1919 Komenského
Jan Ámos Komenský (1592–1670), český humanistický pedagog, filozof, jazykovědec, historik, poslední biskup jednoty bratrské.
1932 Sitteova (Sittegasse)
Camillo Sitte (1843–1903), významný rakouský urbanista, architekt a malíř, autor regulačního plánu Přívozu.
1945 Zákrejsova
Vladimír Zákrejs (1880 - 1948), český technický odborník pro výstavbu měst a odborný spisovatel, autor regulačních plánů Ostravska. Syn spisovatele Františka Zákrejse (1839–1907).


Vývoj průběhu ulice
původní průběh ulice.
byla prodloužena o zbylý západní úsek tehdejší ulice Hrušovské.

Plány ulic:

Pohled do ulice prostřednictvím šikmých snímků


Domů Seznamy Mapy Historie