Domů Seznamy Mapy Historie

Seznam ulic

NA KAMENCI

Katastr

Sl. Ostrava
Popis ulice

Vývoj pojmenování ulice
1930 Družstevní
Podle stavebního družstva, které zde vybudovalo většinu původních dělnických domů.
1939 Zahradní osada (Garten Siedlung)
Podle zahrad, které obklopovaly ulici.
1945 Družstevní
viz výše
1977 Na Kamenci
Podle pomístního názvu.


Vývoj průběhu ulice
původní průběh ulice.
původní zástavba téměř zanikla při výstavbě nového sídliště Kamenec.

Plány ulic:

Pohled do ulice prostřednictvím šikmých snímků


Domů Seznamy Mapy Historie