Domů Seznamy Mapy Historie

Seznam ulic

14. BŘEZNA

Katastr

Hrušov
Popis ulice

Vývoj pojmenování ulice
1907 Hlavní (Haupt Straße)
Podle původního významu ulice.
1937 Dr. Beneše
Edvard Beneš (1884–1948), československý politik, v letech 1935–1948 prezident ČSR, za okupace v emigraci.
1939 14. března (Straße des 14. März)
Podle data obsazení Ostravy německými vojsky, 14. března 1939.
1942 14. března (Straße des 14. März)
Název zanikl sloučením do průběhu Bohumínské ulice.


Vývoj průběhu ulice
průběh ulice.

Plány ulic:

Pohled do ulice prostřednictvím šikmých snímků


Domů Seznamy Mapy Historie