Domů Seznamy Mapy Historie

Seznam ulic

VÝSTAVNÍ

Katastr

Vítkovice, Mor. Ostrava, Mar. Hory
Popis ulice
  • Původně tato ulice existovala jen ve Vítkovicích.
  • Moravskoostravská část ulice vznikla v roce 1932 a její hlavní zástavba pak v letech 1948 - 1951.
  • Roku 1960 byla upravena správní hranice a ulicí nyní tvoří společnou hranici mezi Mor. Ostravou a Mar. Horami.

Vývoj pojmenování ulice
1890 Maxova (Max Straße)
Max, rytíř von Guttmann (1857–1930), rakouský důlní podnikatel, spolumajitel Vítkovických železáren.
1919 Denisova
Ernest Denis (1849–1921), francouzský historik, profesor pařížské univerzity, zabýval se českými dějinami, redigoval časopis "La Nation Tchèque" (Český národ).
1932 Výstavní (Ausstellung Straße)
Podle První průmyslové a živnostenské výstavy v Ostravě roku 1923, jejíž výstavní pavilón stával v této ulici.

V roce 1963 bylo řešeno přejmenování na ulici Novinářskou včetně prodloužení do Mar. Hor.


Vývoj průběhu ulice
původní ulice ve Vítkovicích.
byl název prodloužen do Mor. Ostravy.
byl dobudován střední úsek ulice.
byl název prodloužen na starý úsek Místecké ulice.
byl přidán ještě zbylý fragment staré Místecké ulice.

Plány ulic:

Pohled do ulice prostřednictvím šikmých snímků


Domů Seznamy Mapy Historie