Domů Seznamy Mapy Historie

Seznam ulic

ČERNÁ LOUKA

Katastr

Mor. Ostrava
Popis ulice
  • Původně se tímto názvem označoval areál ostravského výstaviště.
  • Není jasné, kdy byl název zařazen do seznamu ulic, a nejasná je také přesná prostorová lokalizace této ulice ?

Vývoj pojmenování ulice
2000 Černá louka
Původně zde byla ohrada pro prodávané vepře (černý dobytek), mezi tzv. Sviňským trhem a řekou Ostravicí.


Vývoj průběhu ulice
průběh ulice ?

Plány ulic:

Pohled do ulice prostřednictvím šikmých snímků


Domů Seznamy Mapy Historie