Domů Seznamy Mapy Historie

Vyber rok

Záznamy úředních pojmenovávání ulic Ostravy


Záznamy

 • Chronologicky seřazené záznamy událostí týkajících se vývoje pojmenování ulic města Ostravy za období let 1865 až 2015 (záznamy úředních pojmenování, přejmenování, či zrušení názvů ulic).
 • V tomto seznamu je zaznamenáno cca 330 zdokumentovaných úředních usnesení k pojmenování ulic a dalších asi 65 nedostatečně dohledaných úředních usnesení.
 • Záznamy jsou seřazeny striktně chronologicky k datu úředního schválení nejvyššího schvalovacího úřadu (rozlišuje se schválení radou a plénem).
 • Pokud se dané údaje nepodařilo dohledat, je datace odhadnuta nepřímo, a to dle zachycení na plánech města, nebo dle datovaných úředních seznamů ulic Ostravy.
 • Údaje byly čerpány z dochovaných archivních materiálů, uložených v Archivu města Ostravy (zápisy úředních zasedání, vybrané spisy s tématikou pojmenování ulic, sbírka map a plánů města Ostravy).
 • Novější záznamy (po roce 2000) byly získány z úředních zápisů zastupitelstva města Ostravy, rady města a názvoslovné komise, prezentovaných na serveru města Ostravy.
 • Schvalující instituce, popř. číslo zasedání a číslo jednací je zapsáno poznámkou pod odstavcem.
  (12 - Plénum JNV č. 14)
 • Žlutě podbarvený text označuje informace, které zatím schází dohledat v úředních záznamech.
 • Červené písmo označuje neschválené návrhy uličních změn.

Domů Seznamy Mapy Historie