Domů Seznamy Mapy Historie

Mapy Mor. Ostravy a Vítkovic

Sbírka 9 časových vrstev (1860-1940) map katastru Moravské Ostravy a Vítkovic vytvořená na podkladě dochovaných map a stavební dokumentace jednotlivých objektů.
Mapa je nadále opravována a zpřesňována dle zpracovaných dobových materiálů.
Mapové vrstvy jsou vytvářeny soukromým badatelem Bc. Roman Doubravský a publikovány na webu http://mapomol.cz.

K mapě pokračujte klikem do animované ukázky zrodu nových Vítkovic, coby Ocelového města.
Rozbalovací menu nabízí výběr jednotlivých časových vstev map Moravské Ostravy a Vítkovic a volbu podkladové mapy.
Ovladač průhlednosti umožňuje pohled skrz zvolenou časovou vrstvu na současnou mapu Ostravy.
Jednoduché odměřování vzdáleností pak nabízí tlačítko v levé části mapového okna.

Trvalý odkaz na konkrétní výřez mapy lze sestavit dopsáním navigačních parametrů k URL adrese:
Parametry x, y určují prostorové GPS souřadnice (obdobně jako mapy.cz), z určuje měřítko mapy (možné hodnoty 10 - 19) a parametr r nastavuje vybranou mapovou hladinu.
Ukázka sestavené adresy: http://www.mapomol.cz/UliceMapy/mapyMOV-512.html?x=18.2881320&y=49.8328326&z=19&r=1910SEZNAM POUŽITÝCH ARCHIVNÍCH MATERIÁLŮ Z FONDŮ ARCHIVU MĚSTA OSTRAVY:

02.II. Městské úřední knihy, 02.B. období samosprávné (1850-1941) a magistrátní (1941-1945), 05.5. knihy stavební

Parcelní protokol Moravské Ostravy 1877-1892 (inv.č. 565, sign. IIB493)

Parcelní protokol Moravské Ostravy I. 1894-1908 (inv.č. 566, sign. IIB494)

Parcelní protokol Moravské Ostravy II. 1896-1909 (inv.č. 567, sign. IIB495)

Parcelní protokol Moravské Ostravy 1902 (inv.č. 568, sign. IIB496-1)

Parcelní protokol Moravské Ostravy 1910 (inv.č. 569, sign. IIB497)

Parcelní protokol Moravské Ostravy 1906-1907 (inv.č. 2056, sign. IIB496-2)

Parcelní protokol Moravské Ostravy 1909 (inv.č. 2911, sign. IIB496-3)

Parcelní protokol Moravské Ostravy 1930-1951 (inv.č. 2912, sign. IIB497-1)

Stavební deníky 1914-1940 (inv.č. 574 - 591, sign. IIB502 - IIB519, celkem 20 knih)

Seznam novostaveb a bourání domů 1928-1942 (inv.č. 596, sign. IIB524)

Seznam majitelů domů v Moravské Ostravě 1890-1924 (inv.č. 597, sign. IIB525)

Seznam majitelů domů v Moravské Ostravě 1920 (inv.č. 598, sign. IIB526)

Seznam majitelů domů v Moravské Ostravě 1920-1930 (inv.č. 599, sign. IIB527)

Seznam majitelů domů v Moravské Ostravě 1924-1944 (inv.č. 600, sign. IIB528)

Seznam majitelů domů v Moravské Ostravě 1922-1952 (inv.č. 601, sign. IIB529)

Parcelní protokol Vítkovic 1833 (inv.č. 15, č.pom. 76)

Parcelní protokol Vítkovic 1876 (inv.č. 16, č.pom. 76)

Parcelní protokol Vítkovic 1886 (inv.č. 17, č.pom. 76)

Parcelní protokol Vítkovic 1896-1902 (inv.č. 19, č.pom. 76)

Parcelní protokol Vítkovic 1901 (inv.č. 20, č.pom. 76)

Parcelní protokol Vítkovic 1906 (inv.č. 21, č.pom. 76)

Parcelní protokol Vítkovic 1924 (inv.č. 22, č.pom. 76)

Parcelní protokol Vítkovic 1928-1940 (inv.č. 571, sign. IIB499)

Seznam majitelů domů ve Vítkovicích 1940-1948 (inv.č. 604, sign.IIB532)

Seznam majitelů domů ve Vítkovicích 1925-1953 (inv.č. 603, sign.IIB531)


Sbírka stavebních spisů, Ostrava - katastrální území Moravská Ostrava (inv. č. 1 - 1142, karton 1 - 228)

stavební záležitosti jednotlivých demolovaných domů Moravské Ostravy


Okresní úřad Moravská Ostrava (1900-1940), Spisy, Registraturní systém A - N

sign. G - obchod, průmysl a živnosti

Gb 7 - tiskárny a knihkupectví (inv. č. 200, karton 193 - 196)

Gb 8 - průmyslové a živnostenské podniky (inv. č. 201, karton 196 - 309)

Gb 11 - hostince, kavárny, hotely, výčepy (inv. č. 204, karton 310 - 367)

Gb 12 - cihelny (inv. č. 2064, karton 368 - 371)

sign. H - stavební, silniční, technické a vodohospodářské záležitosti

Hb 119 - stavební záležitosti Vítkovického horního a hutního těžířstva (inv. č. 331, karton 674 - 719)

Hb 120 - stavební, technické a další záletižosti Severní dárhy Ferdinandovy (inv. č. 332, karton 720 - 735)

Hb 181 - stavební, technické a další záležitosti Vítkovických kamenouhelných dolů (inv. č. 359, karton 20 - 40)


Sbírka map a plánů:

Katastrální mapa Moravské Ostravy z roku 1871, měřítko 1:2 880 (inv.č. 1302)

Katastrální mapa Moravské Ostravy z roku 1886, měřítko 1:2 880 (inv.č. 1310)

Katastrální mapa Moravské Ostravy z roku 1889, měřítko 1:2 880 (inv.č. 1312)

Katastrální mapa Moravské Ostravy z roku 1889, měřítko 1:2 880 (inv.č. 1313)

Katastrální mapa Moravské Ostravy z roku 1894, měřítko 1:2 880 (inv.č. 1320)

Katastrální mapa Moravské Ostravy z roku 1900, měřítko 1:2 880 (inv.č. 1330)

Katastrální mapa Moravské Ostravy z roku 1908, měřítko 1:1 000 (inv.č. 1336)

Katastrální mapa Moravské Ostravy z roku 1908, měřítko 1:1 000 (inv.č. 2035)

Katastrální mapa Vítkovic z roku 1833, měřítko 1:2880 (inv.č. 1633)

Katastrální mapa Vítkovic z roku 1876, měřítko 1:2880 (inv.č. 1638)

Katastrální mapa Vítkovic z roku 1889, měřítko 1:2880 (inv.č. 1639)

Katastrální mapa Vítkovic z roku 1914, měřítko 1:1000 (inv.č. 2028)

Katastrální mapa Vítkovic z roku 1945, měřítko 1:1000 (inv.č. 1660)