Domů Seznamy Mapy Historie

Seznam ulic

BANKOVNÍ

Katastr

Mor. Ostrava
Popis ulice
  • Domy této krátké ulice vznikly v let 1924 - 1928.

Vývoj pojmenování ulice
1922 Jaurésova
Jean Jaurès (1859-1914), francouzský filosof, historik a politik, reformní socialista a odpůrce války, založil noviny L´Humanité.
1939 Balbínova
Bohuslav Balbín (1621–1688), český barokní spisovatel, historik, jezuitský kněz, předchůdce národního obrození.
1939 Zwierzinova (Zwierzinagasse)
Hermann Zwierzina (1825–1873), ostravský důlní podnikatel a majitel významné cihelny, v letech 1861–1864 první starosta města Moravské Ostravy .
1939 Lukášova (Lukasgasse)
Podle kaple sv. Lukáše, která dříve stávala poblíž (vysvěcena v roce 1740, zbořena v roce 1894).
1945 Bankovní
Podle budovy tehdejší filiálky Živnostenské banky z roku 1924 (nynější Komeční banka), která zde stojí.

Vlivem počínajících válečných událostí II. světové války byl třikrát změněn její název (10.3.1939, 24.3.1939 a 18.10.1939) !


Vývoj průběhu ulice
původní průběh ulice.
byla přerušena dostavbou Komerční banky a její průběh tak byl zkrácen o západní úsek.

Plány ulic:

Pohled do ulice prostřednictvím šikmých snímků


Domů Seznamy Mapy Historie