Domů Seznamy Mapy Historie

Seznam ulic

DLOUHÁ

Katastr

Mor. Ostrava
Popis ulice
  • Jedna z původních ulic centra Ostravy.
  • Jižní část ulice, společně s blokem budov u Masarykova náměstí, byla v 70. letech minulého století postupně asanována.

Vývoj pojmenování ulice
1889 Dlouhá
Starý název ulice, která byla svého času pro svou délku v poměru k ostatním ulicím tehdejší Ostravy delší.


Vývoj průběhu ulice
průběh ulice.

Plány ulic:

Pohled do ulice prostřednictvím šikmých snímků


Domů Seznamy Mapy Historie