Domů Seznamy Mapy Historie

Seznam ulic

HERODOVA

Katastr

Mor. Ostrava
Popis ulice
  • Ulice se zástavbou z let 1921 - 1932.
  • Do roku 1932 byla součástí Hvězdoslavovy ulice (dnešní ulice Dr. Šmerala).

Vývoj pojmenování ulice
1932 Grubrova (Gruber Gasse) (Englišova)
Josef Gruber (1865–1925), český národohospodář, ministr sociální péče.
1951 Hakenova
Josef Haken (1880–1949), český politik, spoluzakladatel a významný funkcionář KSČ. Jeho tělesné pozůstatky byly roku 1951 uloženy v Národním památníku na Vítkově.
1994 Herodova (Třetího odboje)
Josef Herod (1900–1948), krajský tajemník národně socialistické strany. Zemřel při výslechu STB v Ostravě.

V roce 1991 bylo navrženo její přejmenování na ulici V Centru nebo Policejní.


Vývoj průběhu ulice
průběh ulice.

Plány ulic:

Pohled do ulice prostřednictvím šikmých snímků


Domů Seznamy Mapy Historie