Domů Seznamy Mapy Historie

Seznam ulic

HRABÁKOVA

Katastr

Mor. Ostrava
Popis ulice
  • Krátká ulice se zástavbou z let 1927 - 1931.

Vývoj pojmenování ulice
1931 Všehrdova (Kornelova)
Viktorin Kornel ze Všehrd (1460–1520), spisovatel, právník, univerzitní mistr a od roku 1484 děkan Karlovy univerzity.
1940 Kantova (Kantgasse)
Immanuel Kant (1724–1804), německý filosof, jeden z nejvýznamnějších evropských myslitelů a poslední představitel osvícenství.
1945 Hrabákova
Josef Hrabák (1833–1921), český montanista a vysokoškolský pedagog, předním činovník Klubu českých turistů.


Vývoj průběhu ulice
průběh ulice.

Plány ulic:

Pohled do ulice prostřednictvím šikmých snímků


Domů Seznamy Mapy Historie