Domů Seznamy Mapy Historie

Seznam ulic

CHELČICKÉHO

Katastr

Mor. Ostrava
Popis ulice
  • Ulice s domy z let 1911 - 1913 vznikla na prostoru zrušené Krausovy kolonie.

Vývoj pojmenování ulice
1911 Roseggerova (Roseggergasse)
Peter Rosegger (1843–1918), rakouský spisovatel a básník. Jeho manželka pocházela z Ostravy.
1919 Chelčického
Petr Chelčický (asi 1390–1460), český náboženský a sociálně-filozofický myslitel, duchovní otec Jednoty bratrské.
1939 Roseggerova (Roseggergasse)
viz výše
1945 Chelčického
viz výše


Vývoj průběhu ulice
průběh ulice.

Plány ulic:

Pohled do ulice prostřednictvím šikmých snímků


Domů Seznamy Mapy Historie