Domů Seznamy Mapy Historie

Seznam ulic

JIRSKÁ

Katastr

Mor. Ostrava, Přívoz
Popis ulice
  • Ulice vzniklá podél hornické kolonie dolu Jiří z roku 1889, výstavba probíhala asi do roku 1900.
  • Poté ještě roku 1939 vznikl západní blok domů, který jako jediný přetrval z původní ulice dodnes.

Vývoj pojmenování ulice
1903 Jirská (Georggasse)
Podle jámy Jiří, která byla dobudována v r. 1898 a pojmenována na památku Georga (Jiřího) Plankeho, člena správní rady společnosti KFNB.


Vývoj průběhu ulice
původní průběh ulice.
byla při přestavbě centra Ostravy původní ulice zrušena a v jejím těsném sousedství vznikla kratší nová ulice.
byl název prodloužen severně do Přívozu o původní ulici Ostravskou.

Plány ulic:

Pohled do ulice prostřednictvím šikmých snímků


Domů Seznamy Mapy Historie