Domů Seznamy Mapy Historie

Seznam ulic

KOMENSKÉHO SADY

Katastr

Mor. Ostrava
Popis ulice
  • Základ dnešního parku vznikl u Nové střelnice z roku 1892.
  • Roku 1907 byl park rozšířen severně o novou výsadbu.
  • V letech 1928 - 1933 byly sady rozšířeny ještě dále na sever.
  • Roku 1957 byl po regulaci říčního koryta Ostravice zvětšen severní konec parku.

Vývoj pojmenování ulice
1891 Střelniční sad (Schießstätt Park)
Podle nové střelnice, vybudované zde roku 1892 (dnes prostor Nové radnice).
1898 Městský sad (Neuer Stadtpark)
Sad vysázený v okolí městské střelnice na konci 19. století.
1906 sad císaře Františka Josefa I. (Kaiser Franz Josef Park)
František Josef I. (1830–1916) z rodu Habsbursko-lotrinského, od roku 1848 rakouský císař, český a uherský král.
1919 Komenského sady (Komensky Park)
Jan Ámos Komenský (1592–1670), český humanistický pedagog, filozof, jazykovědec, historik, poslední biskup jednoty bratrské.
1942 park Reinharda Heydricha (Reinhard Heydrich Park)
Reinhard Heydrich (1904–1942) prominentní nacistický politik, v letech 1941–1942 zastupující říšský protektor Protektorátu Čechy a Morava.
1945 Komenského sady
viz výše


Vývoj průběhu ulice
původní poloha sadu.
byl park rozšířen severně o novou výsadbu.
byly sady rozšířeny ještě dále na sever.

Plány ulic:

Pohled do ulice prostřednictvím šikmých snímků


Domů Seznamy Mapy Historie