Domů Seznamy Mapy Historie

Seznam ulic

KAFKOVA

Katastr

Mor. Ostrava
Popis ulice
  • První zástavba zde vzniká od roku 1893 a plynuje pokračuje v dalších letech.

Vývoj pojmenování ulice
---- U Tůňky (Tümpelgasse)
Provizorní pojmenování podle místa.
1898 Ladislavova (Ladislausgasse)
Ladislav Zwierzina (1833–1898), spolumajitel jámy Josef a František v Polské Ostravě, historik, autor řady prací k dějinám Ostravy.
1951 Kafkova
Bohumil Kafka (1878–1942), český sochař, Myslbekův žák, profesor Akademie výtvarných umění v Praze.


Vývoj průběhu ulice
průběh ulice.

Plány ulic:

Pohled do ulice prostřednictvím šikmých snímků


Domů Seznamy Mapy Historie