Domů Seznamy Mapy Historie

Seznam ulic

DALIMILOVA

Katastr

Přívoz, Mor. Ostrava
Popis ulice
  • Silnice zde byla postavena roku 1893 v místě původní polní cesty na rybniční hrázi.

Vývoj pojmenování ulice

Ulice tvořila společnou hranici katastrů Přívozu a Mor. Ostravy a tak do sjednocení názvu roku 1923 byly obě její části pojmenovány rozdílně !

Přívoz 1893 Montánní dráhy (Montan Bahnstraße)
Montánní (Báňská) dráha, železniční trať spojující jednotlivé uhelné doly ostravsko–karvinského revíru.
1911 Petrichova (Petrich Straße)
Carl Petrich, vídeňský inženýr Severní dráhy Ferdinandovy, člen obecního zastupitelstva a čestný občan Přívozu. V roce 1905 odchází zpět do Vídně.
1919 Legionářů
Československé legie, zahraniční vojenské jednotky národního odboje za I. světové války.
Mor. Ostrava Do roku 1922 byla část ulice v Mor. Ostravě součástí ulice Lhotecké (dnešní Mariánskohorská).
1922 Dalimilova
Dalimil Meziříčský (poč. 14. st.), domnělý autor nejstarší česky psané veršované kroniky z počátku 14. století.
společně 1923 Dalimilova
viz výše
1939 Dalimilova
Název zanikl sloučením s ulicí Lhoteckou (dnešní Mariánskohorská).

Vývoj průběhu ulice
průběh ulice.

Plány ulic:

Pohled do ulice prostřednictvím šikmých snímků


Domů Seznamy Mapy Historie