Domů Seznamy Mapy Historie

Seznam ulic

MILÍČOVA

Katastr

Mor. Ostrava
Popis ulice
  • Ulici tvoří zástavba z let 1901 - 1915 a 1924 - 1934.

Vývoj pojmenování ulice
1903 Císaře Josefa II. (Kaiser Josef Straße)
Josef II. (1741–1790), císař Svaté říše římské a král uherský a český, prosadil řadu osvícenských reforem.
1919 Milíčova
Jan Milíč z Kroměříže (asi 1320– 1374), český reformní kazatel 14. století, roku 1373 obviněn z kacířství.
1939 Bürckelova (Bürckel Straße)
Joseph Bürckel (1895–1944), nacistický politik, říšský komisař pro Sársko, zahájil masové deportace židů z Vídně.
1945 Milíčova (Pravoslavná)
viz výše


Vývoj průběhu ulice
průběh ulice.

Plány ulic:

Pohled do ulice prostřednictvím šikmých snímků


Domů Seznamy Mapy Historie