Domů Seznamy Mapy Historie

Seznam ulic

NA BĚLIDLE

Katastr

Mor. Ostrava
Popis ulice
  • Ulice s vilovou zástavbou z let 1927 - 1932.

Vývoj pojmenování ulice
1931 Chleborádova
František Ladislav Chleborád (1839–1911), český národohospodář a průkopník družstevnictví, předseda prvního dělnického spolku "Oul" v Praze.
1939 Na Bělidle (Streichfeldgasse)
Podle starého místního názvu "Streichfeld", místa kde se bělilo prádlo.


Vývoj průběhu ulice
poloha ulice.

Plány ulic:

Pohled do ulice prostřednictvím šikmých snímků


Domů Seznamy Mapy Historie