Domů Seznamy Mapy Historie

Seznam ulic

NÁMĚSTÍ
DR. E. BENEŠE

Katastr

Mor. Ostrava
Popis ulice
  • Jedná se o prostor původního sadu z roku ~1895.
  • V letech 1925 - 1929 byl prostor zastavěn budovou Spořitelny.

Vývoj pojmenování ulice
1898 Schillerův sad (Schüller Park)
Friedrich Schiller (1759–1805), německý spisovatel, básník a dramatik.
1931 Schillerovo náměstí (Schiller Platz)
viz výše
1945 náměstí Dr. E. Beneše
Edvard Beneš (1884–1948), československý politik, v letech 1935–1948 prezident ČSR, za okupace v emigraci.
1952 náměstí Vítězného února (náměstí Antonína Zápotockého)
Vítězný únor, pojmenování politického převratu v československu, 25. února 1948.
1990 náměstí Dr. E. Beneše
viz výše

Přejmenování na Schillerovo náměstí bylo navrženo již roku 1903, ale nebylo tehdy schváleno.


Vývoj průběhu ulice
původní poloha sadu.
byla část původního sadu zastavěna budovou Spořitelny.
je jeho součástí i uvolněný prostor odstraněného Německého domu a také blízké, dříve samostatné, náměstí Osvobození.

Plány ulic:

Pohled do ulice prostřednictvím šikmých snímků


Domů Seznamy Mapy Historie