Domů Seznamy Mapy Historie

Seznam ulic

REÁLNÍ

Katastr

Mor. Ostrava
Popis ulice
  • Ulice kolem původně něm. reálné školy se zástavbou z let 1912 - 1931.

Vývoj pojmenování ulice
1903 Reální (Realschulgasse)
Podle polohy ulice u bývalé německé reální školy, založené v  Moravské Ostravě roku 1877.

V roce 1956 navrhl rektorát VŠB přejmenování na ulici 17. listopadu.


Vývoj průběhu ulice
průběh ulice.

Plány ulic:

Pohled do ulice prostřednictvím šikmých snímků


Domů Seznamy Mapy Historie