Domů Seznamy Mapy Historie

Seznam ulic

SLAVÍČKOVA

Katastr

Mor. Ostrava
Popis ulice
  • Vyprojektovaná ulice s výstavbou v letech 1931 - 1935.

Vývoj pojmenování ulice
1931 Slavíčkova
Antonín Slavíček (1870–1910), český akademický malíř.
1940 U Náhonu (Mühlbachgasse)
Podle zrušeného mlýnského náhonu, který tudy dříve protékal.
1945 Slavíčkova
viz výše


Vývoj průběhu ulice
původní průběh ulice.
byla prodloužena jižně o zrušenou ulicí Nezvalovu a byl dostavěn severní úsek ulice.

Plány ulic:

Pohled do ulice prostřednictvím šikmých snímků


Domů Seznamy Mapy Historie