Domů Seznamy Mapy Historie

Seznam ulic

STŘELNIČNÍ

Katastr

Mor. Ostrava
Popis ulice
  • Stará ulice Ostravy která vedla z rohu náměstí fortkou (brankou) v městké hradbě až k řece Ostravici.

Vývoj pojmenování ulice
---- Rybářská (Fischergasse)
Podle svého směru k řece Ostravici.
1865 Střelniční (Schießstättgasse)
Podle původní střelnice městského střeleckého spolku z roku 1852, na pravém břehu řeky Ostravice, která byla zrušena v roce 1891.
1898 Polskoostravská (Polnisch-Ostrauergasse)
Podle svého směru, k sousední obci, Polské Ostravě (dnešní Slezské Ostravě).
1922 Slezskoostravská (Schlesisch Ostrauergasse)
Upraven název po přejmenování Polské Ostravy na Slezskou Ostravu.
1945 Střelniční
viz výše


Vývoj průběhu ulice
původní průběh ulice.
byla ulice zkrácena o východní část v důsledku demolic a rozšíření výstavního areálu Černé louky.
byl prodloužen její název na nově vybudovaný úsek zpět k Havlíčkovu nábřeží.

Plány ulic:

Pohled do ulice prostřednictvím šikmých snímků


Domů Seznamy Mapy Historie