Domů Seznamy Mapy Historie

Seznam ulic

VALCHAŘSKÁ

Katastr

Mor. Ostrava
Popis ulice
  • Ulice se zástavbou z let 1941 - 1944.

Vývoj pojmenování ulice
1931 Valchařská (Walkergasse)
Název připomíná místo, kde měli ostravští soukeníci valchu a kudy protékala valchařská strouha.


Vývoj průběhu ulice
průběh ulice.

Plány ulic:

Pohled do ulice prostřednictvím šikmých snímků


Domů Seznamy Mapy Historie