Domů Seznamy Mapy Historie

Seznam ulic

ZELNÁ

Katastr

Mor. Ostrava
Popis ulice
  • První domy této uličky byly vystavěny po roce 1900 a další výstavba proběhla v letech 1925 a 1929.
  • Roku 2009 byla zkrácena na pouhých 35m v důsledku výstavby dálničního přivaděče.

Vývoj pojmenování ulice
1909 Kopeční (Berggasse)
Podle charakteru ulice, ulice vede do svahu Horního pole.
1945 Zelná
Podle polohy ulice kolem bývalé továrny na zelí.


Vývoj průběhu ulice
původní průběh ulice.
byla výrazně zkrácena.

Plány ulic:

Pohled do ulice prostřednictvím šikmých snímků


Domů Seznamy Mapy Historie