Domů Seznamy Mapy Historie

Seznam ulic

ŽEROTÍNOVA

Katastr

Mor. Ostrava
Popis ulice
  • Ulice se zástavbou v letech 1894 - 1904.

Vývoj pojmenování ulice
1898 Spensova (Spensgasse)
Alois von Spens-Booden (1835–1919), rakousko-uherský soudce, státní úředník a politik, moravský místodržící.
1919 Žerotínova
Karel starší ze Žerotína (1564–1636), moravský šlechtic, politik a podporovatel J. A. Komenského.
1939 Ditricha Eckarta (Dietrich Eckargasse)
Dietrich Eckart (1868–1923), německý novinář a politik, jeden z prvních klíčových členů NSDAP.
1945 Žerotínova
viz výše


Vývoj průběhu ulice
průběh ulice.

Plány ulic:

Pohled do ulice prostřednictvím šikmých snímků


Domů Seznamy Mapy Historie