Domů Seznamy Mapy Historie

Seznam ulic

OSTRČILOVA

Katastr

Mor. Ostrava
Popis ulice
  • Ulice se zástavbou z let 1955 - 1968 v prostoru bývalé haldy dolu Jindřich.

Vývoj pojmenování ulice
1957 Pod Haldou
Do roku 1955 se zde nacházela halda blízkého dolu Jindřich.
1960 Ostrčilova
Otakar Ostrčil (1879–1935), český hudební skladatel a dirigent, v letech 1920 - 1935 šéf opery Nádodního divadla.


Vývoj průběhu ulice
původní průběh ulice.
byla prodloužena o kolmou část původní Gregorovy ulice.

Plány ulic:

Pohled do ulice prostřednictvím šikmých snímků


Domů Seznamy Mapy Historie