Domů Seznamy Mapy Historie

Seznam ulic

DRUŽEBNÍ

Katastr

Krásné Pole
Popis ulice

Vývoj pojmenování ulice
1978 Družební (V. Tělného, Krásnopolská)
V této ulici padl v roce 1945 poručík Valentij Telnyj. Místní škola udržovala družbu s jeho příbuznými.

V roce 1995 se zvažovalo případné přejmenování této ulice.


Vývoj průběhu ulice
průběh ulice.

Plány ulic:

Pohled do ulice prostřednictvím šikmých snímků


Domů Seznamy Mapy Historie