Domů Seznamy Mapy Historie

Seznam ulic

JESENINOVA

Katastr

Kunčice
Popis ulice

Vývoj pojmenování ulice
1942 Na Skotnici (An der Viehtrift)
Podle pomístního názvu místa, kudy se dobytek hnal na pastvu.
1945 Jeseninova
Sergej Alexandrovič Jesenin (1895–1925), ruský básník a spisovatel.


Vývoj průběhu ulice
původní průběh ulice.
při výstavbě Jižní brány Nové Huti zanikla východní část ulice.
přestavbou Kunčického nádraží byla zrušena střední část ulice.

Plány ulic:

Pohled do ulice prostřednictvím šikmých snímků


Domů Seznamy Mapy Historie