Domů Seznamy Mapy Historie

Seznam ulic

NOVOVESKÁ

Katastr

Mar. Hory, Nová Ves, Mor. Ostrava
Popis ulice

Vývoj pojmenování ulice
1901 Novoveská (Neudorfer Straße)
Podle směru ulice k Nové Vsi.

V roce 1983 bylo pro sloučený starý úsek Mariánskohorské ulice navrhováno přejmenování na ulici Tatranská nebo Jesenická.


Vývoj průběhu ulice
původní průběh ulice.
byla ulice prodloužena o původní ulici Přívozskou a také na území Nové Vsi.
byla východní část oddělena do přestavěné části ulice Mariánskohorské a opuštěný severní úsek byl přejmenován na ulici Oběžnou.
byla, po vybudování nové Mariánskohorské ulice, prodloužena severně o část staré Mariánskohorské.

Plány ulic:

Pohled do ulice prostřednictvím šikmých snímků


Domů Seznamy Mapy Historie