Domů Seznamy Mapy Historie

Seznam ulic

KARASOVA

Katastr

Mar. Hory
Popis ulice

Vývoj pojmenování ulice

1931 Karasova (Karasgasse)
Josef František Karas (1876–1931), valašský spisovatel, autor vlasteneckých románů s historickou tematikou, ostravský novinář.


Vývoj průběhu ulice
původní průběh ulice.
byla ulice prodkoužena západně, při výstavbě nového obytného souboru.

Plány ulic:

Pohled do ulice prostřednictvím šikmých snímků


Domů Seznamy Mapy Historie