Domů Seznamy Mapy Historie

Seznam ulic

KOSMOVA

Katastr

Přívoz
Popis ulice

Vývoj pojmenování ulice
1912 Sitteova (Sittegasse)
Camillo Sitte (1843–1903), významný rakouský urbanista, architekt a malíř, autor regulačního plánu Přívozu.
1919 Tyršova
Miroslav Tyrš (1832–1884), český estetik a teoretik tělesné výchovy, spoluzakladatel Sokola a od r. 1862 i jeho náčelník.
1932 Kosmova (Kosmasgasse) (Clemenceauova)
Kosmas (asi 1045–1125), první známý český kronikář, děkan pražské kapituly při sv. Vítu.


Vývoj průběhu ulice
průběh ulice.

Plány ulic:

Pohled do ulice prostřednictvím šikmých snímků


Domů Seznamy Mapy Historie